MANGE ÅR MED ERFARING

Vi utfører alt innen

Vi tilbyr alle våre tjenester etter både timer og fastpris. Vi tar på oss oppdrag på hele Østlandet.

Grunn og terrengarbeider

Vi utfører det meste innen grunn og terrengarbeider, fra den minste gårdsplassen til den opparbeidelse av tomter for store boligblokker.

Vei, vann og avløp

Vi utfører det meste innen vei, vann og avløp, fra rehabilitering av private stikkledninger, til bygging av store vann og avløpsanlegg.

Utomhusarbeider og landskapsutforming

Vi utfører alle typer utomhusarbeider. Alt fra støttemurer, kantstein, asfaltering, opparbeidelse av grøntareal og beplantning.

Transport

Vi utfører i all hovedsak transport i egenregi, men kan via våre samarbeidspartnere bistå med transport av det aller meste.

Innmåling og utstikking av tiltak

Vi utfører innmåling og kartlegging av våre anleggsprosjekter ved bruk av drone. Dataene vi samler inn gir nøyaktig oppmåling og kartlegging av prosjektene. Best mulige prosjekteringsdata, 3D-visualiseringer, masseberegning og dokumentasjon av fremdrift på ulike anlegg er typiske anvendelser.

Referanseprosjekter

Vi har bidratt på mange prosjketer, med arbeid av forskjellig art. Nedenfor ser du et utvalg.

Infrastruktur Festningsåsen 3, Bjørkelangen

Vei, vann og avløp til 50 tomter i Festningsåsen.

Haneborgåsen Panorama og Bjørkelangen Park

Grunn og terrengarbeider

Festningsåsen Terrasse, Byggetrinn 1-3, Bjørkelangen

Grunnarbeider og utomhusarbeider for oppføring av tre boligbygg med 12 leiligheter.

Tyttebærveien, Bjørkelangen

Veg og grunnarbeider, vann og avløp og landskapsutforming for oppføring av 5 firemannsboliger.

Bjørkelangen Park, Byggetrinn 4-9, Bjørkelangen

Grunnarbeider og utomhusarbeider for oppføring av boligblokker på Bjørkelangen.

Skogsbilveier

Opprusting av skogsbilveier til veiklasse 3.

Om oss

Selskapet har hovedkontor på Årnes. Vi utfører alt innen grunn og terrengarbeider, vei, vann og avløp, transport, innmåling og landskapsutforming.

Selskapet ble etablert i 2018 som en fisjon fra Jon Anders Rønaas AS. Selskapet eies i dag av Jon Anders Rønaas via Rønaas Gruppen AS og Jonas Eek via Viksetra Holding AS med hhv. 75 % og 25 % eierandel.

Ansatte

Selskapet har per i dag 10 ansatte

Erfaring og godkjenninger

Medarbeidere har ADK1 kompetanse og fagbrev, samt betydelig erfaring fra arbeider vi utfører. Foretaket har sentral godkjenning fra direktoratet for byggkvalitet.
Sentral_godkjenning

Drift og resultat

Daglig leder: Jon Anders Rønaas
Prosjektleder: Jonas Eek

Resultat: Omsetning for 2019 var 63,7 MNOK med et driftsresultat på 10,3 MNOK

Våre maskiner

Vi har en solid maskinpark, som hele tiden fornyes. Vi har også tilknyttet oss underentreprenører som disponerer andre maskiner utover de nevnte her. Se noen av våre maskiner her

Gravemaskiner:

Volvo EC140DL, 2015 mod

Volvo EC55C, 2015 mod

Volvo EWR150E, 2020 mod

Volvo EWR150E, 2017 mod

Vals:

Volvo SD135, 2014 mod

Lastebil:

Scania R650, 2020 mod

Tilhengere:

Norslep fireakslet maskinhenger, 2017 mod

Lett-dumper Foss-Eik, 2020 mod

Lett-dumper Foss-Eik, 2017 mod

Lett-dumper Foss-Eik, 2011 mod

Ta kontakt

Ring oss, send epost, eller benytt skjemaet nedenfor

Send epost

ja@ronaas.no

Ring oss

+47 984 36 410