Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Rønaas Entreprenør AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert.

Hva er det rettslige grunnlaget?

For å besvare dine henvendelser og tilby våre tjenester er det nødvendig med kontaktinformasjon slik at vi kan nå deg. Hvis du velger å inngå avtale om kjøp av våre tjenester vil det rettslige grunnlaget være basert på avtalen.

Hvilke personopplysninger behandles?

Denne nettsiden bruker kontaktskjema (Navn, e-postadresse og fritekstfelt) – og samler inn data via denne.
Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Hvor hentes opplysningene fra?

Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Rønaas Entreprenør AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Rønaas Entreprenør AS.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Personopplysningene fra kontaktskjema lagres på mailserver. Vi sletter brukeropplysningen fra systemet når et kundeforhold er avsluttet.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har rett til innsyn i personopplysningene Rønaas Entreprenør AS behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av berettigede interesser. Rønaas Entreprenør AS kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Rønaas Entreprenør AS.
Dersom du mener at Rønaas Entreprenørs behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Hvordan sikres opplysningene?

Ved evnt. sikkerhetsbrudd eller feilbehandling tar vi kontakt med vår leverandør av tjenesten, Designo Reklame AS. De har egne rutiner for dette.

Kontaktinformasjon.

Kontakt oss på: ja@ronaas.no